Tháng Tám 19, 2021
Quy trình sản xuất hạt điều nhân trắng
By admin | | 0 Comments |
Bước 1 - Phân cỡ hạt điều và hấp hạt
Trồng cây điều: Tính khoảng cách trồng (cự ly trồng)
By admin | | 0 Comments |
Cự ly trồng cây điều liên quan trực tiếp đến