MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 - 2025:

• Xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành Việt Nam

• Nằm trong top 10 công ty chế biến sâu về hạt điều lớn nhất Việt Nam

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA PAGACAS

TẦM NHÌN

Với khát vọng đưa hạt điều chất lượng từ Việt nam đến người tiêu dùng, Pagacas phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản phẩm hạt điều chế biến sâu tại Việt Nam, có uy tín trên thị trường thế giới.

SỨ MỆNH

 "Nâng cao giá trị của hạt điều Việt Nam" - Pagacas luôn không ngừng cố gắng, đóng góp công sức từng ngày để góp phần nâng cao giá trị của hạt điều Việt Nam trong chuỗi giá trị của ngành điều thế giớ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của PAGACAS

Giá trị cốt lõi của Pagacas được xây dựng dựa trên 8 yếu tố:

Chất lượng: chất lượng là yếu tố đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, được chú trọng nhất trong mọi sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của Pagacas.

Uy tín: Ở Pagacas, chúng tôi luôn lấy chữ “tín” làm trọng.

Trách nhiệm: Trách nhiệm được thể hiện trọng mọi công việc, được giải quyết đến nơi đến chốn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chuyên nghiệp: chuyên nghiệp trong mọi vấn đề, làm việc kỷ luật, tuân thủ quy trình, quan điểm nhất quán, lấy khách hàng là trung tâm.

Chính trực: trung thực với khách hàng, trung thực với công ty và chính trực với bản thân mình.

Sáng tạo: luôn tìm cách hoàn thiện, đổi mới sáng tạo trong công việc để đạt hiệu quả tốt nhất

Cầu tiến: không ngừng phấn đấu, phát triển bản thân, góp phần phát triển công ty

Hợp tác: luôn hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung của công ty.