TCVN 12380:2018 VỀ HẠT ĐIỀU THÔ

Một số định nghĩa

- Hạt điều thô (raw cashew nut) là quả thực của cây điều, gồm có vỏ cứng bên ngoài, vỏ lụa bao quanh nhân và nhân hạt điều. Phần quả bên dưới phình to có màu đỏ hoặc vàng là quả giả.

- Vỏ cứng hạt điều (cashew shell) là lớp vỏ cứng bao bọc vỏ lụa và nhân, rất cứng.

Vỏ lụa hạt điều (cashew testa) là lớp vỏ mỏng có màu hồng nhạt đến nâu nhạt hoặc màu trắng nằm giữa nhân và vỏ cứng.

Nhân hạt điều (cashew kernel) là phần thu được sau khi tách vỏ cứng của hạt điều.

- Hạt lỗi (defect cashew nut) bao gồm các hạt bị dị dạng, nhân kém hoặc không phát triển, hoặc bị hư hỏng do các nguyên nhân vật lý, hóa học, sinh học gây ra tác động như: hạt rỗng, hạt non, hạt có nhân bị hư hỏng do côn trùng, nhiễm dầu, mốc, bị thối hoặc đốm đen, kích thước lọt qua đường kính sàng 17mm.

Tạp chất (foreign matter) là các thành phần không phải là hạt điều bị lẫn vào sản phẩm bao gồm kim loại, cành, cuống, lá, đất đá,...

- Lô hàng (lot) Một lượng hạt điều xác định có cùng ký hiệu, cùng cấp chất lượng và được đóng trong cùng một loại bao bì được giao nhận cùng một thời điểm.

Tỷ lệ nhân thu hồi (out-turn) tổng lượng nhân tốt (bao gồm vỏ lụa) thu được sau khi tách vỏ cứng hạt điều.

Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu về phân cỡ

Loại cỡ Số hạt trên kg
A >= 150
B 151-180
C 181-200
D 201-250

 

2. Yêu cầu cảm quan

Chỉ tiêu cảm quan Yêu cầu
1. Hình dạng Phải có hình dạng đặc trưng của hạt điều
2. Màu sắc Phải có màu sắc đồng nhất, có thể có màu trắng hồng, trắng xám, xám đến xám nhạt, nâu đến nâu nhạt đặc trưng.
3. Mùi Hạt điều thô không được có mùi lạ
4. Côn trùng sống Côn trùng cũng không được phép tồn tại

 

3. Chỉ tiêu chất lượng

Các chỉ tiêu chất lượng Định mức (%)
1. Độ ẩm <=10,0
2. Tỷ lệ nhân thu hồi >=25,0
3. Hạt lỗi <=10,0
4. Tạp chất <=1,0

 

4. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Giới hạn tối đa về độc tốt vi nấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng được theo quy định hiện hành.

Nguồn: Tiêu chuẩn hạt điều thô Việt Nam TCVN 12380:2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.